ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΥ [F.I.S]

1. Σεβασµός για τους άλλους: Συµπεριφερόµαστε µε τέτοιο τρόπο, που να µη βάζουµε σε κίνδυνο ή να βλάπτουµε τους άλλους.


2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδροµίας: Ελέγχουµε πάντοτε την κίνησή µας. προσαρµόζουµε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης µας ανάλογα µε την προσωπική µας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας.


3. Επιλογή διαδροµής: Επιλέγουµε τη διαδροµή µας, µε τρόπο που να µη βάζουµε σε κίνδυνο τους χιονοδρόµους που προπορεύονται.


4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόµο, διατηρούµε πάντοτε απόσταση ασφαλείας ώστε ο προπορευόµενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης.

5. Είσοδος, ξεκίνηµα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε µαρκαρισµένο διάδροµο, ξεκινώντας µετά από στάση ή κινούµενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουµε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να µη βάζουµε σε κίνδυνο τον εαυτό µας ή τους άλλους.


6. Σταµατώντας στην πίστα: Αποφεύγουµε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σηµεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισµένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σηµείο, βγαίνουµε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.

7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας µε τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας µε τα πόδια, κινούµαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας.

8. Σεβασµός προς τις πινακίδες και τα σήµατα: Σεβόµαστε όλες τις πινακίδες και σήµατα / σηµάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά µας.

9. Βοηθεια: Σε περίπτωση ατυχήµατος, ως χιονοδρόµοι έχουµε καθήκον να βοηθήσουµε τον συνάνθρωπό µας.

10. Αναγνώριση: Εάν καταστούµε µάρτυρες σε περίπτωση ατυχήµατος, ανταλλάσουµε στοιχεία επικοινωνίας (όνοµα –τηλεφωνο– διεύθυνση).