ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ)

Μήκος: 1016m Υψομετρική διαφορά: 183m (1642m–1825m)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Στρούγκα / Μήκος : 1040m
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Στην αριστερή πλευρά του τριθέσιου αναβατήρα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γαλανή / Mήκος : 1060m 
Στην δεξιά πλευρά του τριθέσιου αναβατήρα

Δρόμος / Mήκος : 1680m 
Η περιφερειακή πίστα του τριθέσιου

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ)

Μήκος: 913m– Υψομετρική διαφορά: 315m | (1800m – 2115m)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Πηγές / Μήκος : 1060m
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Στην αριστερή πλευρά του τριθέσιου αναβατήρα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δίας (Αθλητική Πίστα) / Mήκος : 1000m 
Η περιφερειακή πίστα του τριθέσιου

Λίμνες / Mήκος : 1850m  
Η περιφερειακή πίστα του διθέσιου

Δίστρατο / Μήκος : 1630m
Συνδέει τον διθέσιο αναβατήρα με τον συρόμενο αναβατήρα Ελιμεία

ΕΛΙΜΕΙΑ (ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ)

Μήκος: 1060m – Υψομετρική διαφορά: 272m | (1788m – 2060m)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Συνδετική / Μήκος : 700m
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Συνδέει τον αναβατήρα Ελιμεία με τηβάση του διθέσιου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελίμεια 1 / Mήκος : 1100m 
-

Ελίμεια 2 / Mήκος : 1100m 
-

Δάσος / Μήκος : 2052m
-

Δρόμος / Μήκος : 2080m
Παράλληλη με τον δρόμο που συνδέει την βάση του συρόμενου με τον τριθέσιο αναβατήρα

ΜΙΓΔΑΝΗΣ (ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ)

Μήκος: 800m – Υψομετρική διαφορά: 224m | (1810m – 2034m)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μιγδάνης / Μήκος : 850m 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΥΜΦΑΙΑ (ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ)

Μήκος: 1016m – Υψομετρική διαφορά: 183m | (1642m – 1825m)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Στρατιώτης / Mήκος : 1080m 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σαμαρίνα / Mήκος : 1020m 
-

BABY LIFT

Πίστες εκμάθησης για αρχάριους

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Baby Lift 1 / Μήκος :360m
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Baby Lift 2 / Mήκος : 170m 
-

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΣΥΡOΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ )
Συνδετικός για Γομάρα & Εκμάθησης Αρχαρίων