Η ιστορία του ΕΧΚ Βασιλίτσας

Σύντομο ιστορικό και σημαντικές χρονολογικές αναδρομές

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κάποιοι άνθρωποι, που κυνηγούσαν το όνειρο, επέμειναν να οραματίζονται και να καλλιεργούν την ιδέα για τη δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου στη Βασιλίτσα.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Τσαμπαρδούκα - υπάλληλο, τον Χρήστο Μιγδάνη – έμπορο, την Ευαγγελία Μπόγκια- Πολιτικό Μηχανικό από τα Γρεβενά και τον εκ Διστράτου Γεώργιο Γώγο - Οδοντοτεχνίτη. Μαζί τους ο Ελευθέριος Σαββίδης, ο Θωμάς Τσιρογιάννης, ο Κώστας Ντελής, ο Θωμάς Νικολάου.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις έγιναν στο οροπέδιο «Μπότσια» σε υψόμετρο 1.760 μέτρων, στα όρια των Κοινοτήτων Σμίξης Γρεβενών και Διστράτου Ιωαννίνων, εκατέρωθεν του αμαξιτού δρόμου Γρεβενά - Δίστρατο.

Για να φτάσει το Χιονοδρομικό στη σημερινή του μορφή αγωνίστηκαν, πάλεψαν διαχρονικά πολλοί άνθρωποι, παράγοντες και υπηρεσίες. Όλοι τους πρόσφεραν. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο ανάλογα με τις δυνάμεις, τις ικανότητες και τις επικρατούσες συνθήκες. Πάντα όμως με ανιδιοτέλεια και χωρίς προσωπικό όφελος.

Η κατ' έτος χρονολογική εξέλιξη του Ε.Χ.Κ.Β. έχει ως εξής:

Ιστορικό

1979

Η ιστορία του ΕΧΚ Βασιλίτσας

Η ιστορία του ΕΧΚ Βασιλίτσας
H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτεί με 12.500.000 δραχμές την εγκατάσταση του συρόμενου αναβατήρα Ελιμεία, μήκους 1.060 μέτρων και πέντε (5) πιστών, στην θέση «ΜΠΟΤΣΙΑ» Βασιλίτσας.
1980

Τα πρώτα λυόμενα

Τα πρώτα λυόμενα
 • Τοποθετήθηκαν στην θέση “Άσπρες Πέτρες” δύο λυόμενα προκατασκευασμένα ξύλινα κτίσματα, δωρεά του Διστρατιώτη Επιχειρηματία Δημητρίου Μάϊπα.
 • H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτεί με 2.000.000 δραχμές ως προκαταβολή, για την κατασκευή του σημερινού ΣΑΛΕ Βασιλίτσας και του χώρου στάθμευσης.
1981

Baby lift 1

Baby lift 1

Τοποθετείται στη θέση «ΜΠΟΤΣΙΑ» το baby lift 1.
Για μια δεκαετία έως το 1991 το Χιονοδρομικό διαχειριζόταν ο Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος (Χ.Ο.Σ) Γρεβενών.
Η αλματώδης ανάπτυξή του, οι αισιόδοξες προοπτικές που διαφαίνονταν για ολόκληρο τον ορεινό όγκο, οι αυξημένες απαιτήσεις για την επέκταση και για τη βελτίωση των κάθε είδους εγκαταστάσεων, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν από τον Σύλλογο. Αποφασίστηκε τότε η παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα όλων των εγκαταστάσεων - πλην του καταφυγίου - στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

1991

Ίδρυση ΕΧΚΒ

Ίδρυση ΕΧΚΒ

Δημιουργήθηκε Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ (Ε.Χ.Κ.Β) υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επταμελή Επιτροπή Διοίκηση δίχρονης θητείας, που διορίζεται από τον εκάστοτε Υφυπουργό Αθλητισμού, οι δε εργαζόμενοι θα διορίζονται ως Δημόσιοι Υπάλληλοι. Δείτε το ΦΕΚ

1993

Εναέριοι αναβατήρες

Εναέριοι αναβατήρες

Με ενέργειες της Επιτροπής Διοίκησης, της ΤΕΔΚ και της Νομαρχίας Γρεβενών, το Ε.Χ.Κ.Β επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του στη θέση “Λισιόρο” στα πλαίσια του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ)

 • Τοποθετούνται ο τριθέσιος αναβατήρας “Φίλιππος” μήκους 1.016 μέτρων με τρεις (3) πίστες, καθώς και ο διθέσιος αναβατήρας “Μέγας Αλέξανδρος” με εννέα (9) πίστες.
 • Συγχρόνως κατασκευάζεται ο χώρος στάθμευσης, τα γραφεία και τα καταστήματα.
1997

Καταστήματα

Κατασκευάζονται από την Κοινότητα Διστράτου δύο (2) καταστήματα στη θέση Μπότσια.

1999

Πίστα half pipe

Κατασκευάζεται από την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Β η πίστα half pipe στη θέση Μπότσια καθώς και γραφεία - καταστήματα δίπλα από τον επάνω χώρο στάθμευσης.

2000

Σαλέ και νέα lift στη Γομάρα

 • Κατασκευάζεται από την Κοινότητα Διστράτου το ξύλινο Chalet Distrato
 • Τοποθετούνται στη θέση “Γομάρα” οι συρόμενοι αναβατήρες “Μιγδάνης” μήκους 800 μέτρων με τέσσερις (4) πίστες και η “Τυμφαία” μήκους 980 μέτρων, με δύο (2) πίστες, έργο ενταγμένο από την Νομαρχία Γρεβενών στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης .
2006

Συνδετικός και baby lift 2

Τοποθετείται ο συνδετικός αναβατήρας “Ολυμπιάδα” μεταξύ της “Ελίμειας” και “Μιγδάνη” με μια πίστα baby lift 2.

2010

Μονιμοποίηση προσωπικού

Μονιμοποιούνται οι υπάλληλοι του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας

2013

Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ

Οριοθετείται και χωροθετείται με το ΦΕΚ 175/τ.Β/08.08.2013 το ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ (Ε.Χ.Κ.Β) Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Ιωαννίνων και έτσι κατέστη δυνατή η χορήγηση του ειδικού σήματος νόμιμης λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ.

Η οριοθέτηση και χωροθέτηση του Ε.Χ.Κ.Β. κατέστη δυνατή μετά την 313/2013 Α.Δ.Σ. Δήμου Κόνιτσας ,με την οποία αποφασίστηκε η συναίνεση για την ένταξη δημοτικής έκτασης εμβαδού 962,22 στρεμμάτων,στην Γ.Γ.Αθλητισμού.

2016

Μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης

Συντάσσεται και οριστικοποιείται η μελέτη για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ (Ε.Χ.Κ.Β) Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Ιωαννίνων.

2021

Εξορθολογισμός οικονομικών δεδομένων

Τον Αύγουστο του 2021 εγκρίθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από το ΥΠΕΚΑ οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης με τίτλο ‘’Εκσυγχρονισμός ,επέκταση των εγκαταστάσεων λειτουργία του Ε.Χ.Κ.Β. και των συνοδών έργων, στα όρη Βασιλίτσα και Μπαλντούμης του Δήμου Γρεβενών (Τ.Κ. Σμίξης) και του Δήμου Κόνιτσας (Τ.Κ. Διστράτου)’’.

Εξοφλήθηκαν όλες οι οφειλές των προηγούμενων περιόδων, εξορθολογίστηκαν τα οικονομικά δεδομένα με συνέπεια να  προκύψει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα των τελευταίων οικονομικών χρήσεων.

2022

Mobile Apps

Δημιουργήθηκε η εφαρμογή ΕΧΚΒ app προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι για τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Χιονοδρομικού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Δόθηκε πλέον η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου από απόσταση, γεγονός που θα αποσυμφορήσει την αναμονή στα ταμεία .

2023

Διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5025 /24 Φεβρουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 42

Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας.

Άρθρο 26
Ανάθεση διενέργειας διαγωνισμού στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»
Kατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όσον αφορά τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού: α) να ανατεθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η διεξαγωγή για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου διαγωνισμού για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ», β) να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού και γ) να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. για τον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου που βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους. Στον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 5α του νόμου αυτού. Η σύμβαση που ανατίθεται σε συνέχεια του διαγωνισμού υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.
fek_a_42_2023

Διατελέσαντες Πρόεδροι Επιτροπής Διοίκησης

 1. Χρήστος Μπάκας
 2. Γαλάτεια Χαντέ
 3. Παναγιώτης Παπατζήκας
 4. Χρήστος Παπαδημητρίου
 5. Λίτσα Γεωργιτσιώτη
 6. Μιλτιάδης Τέγος
 7. Χρήστος Παπαξάνθης
 8. Βάϊος Κόραβος
 9. Ιωάννης Νασίκας
 10. Θωμάς Καραγιάννης
 11. Δημήτριος Ι. Καραγιάννης