ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ

Υπάρχουν δύο επιλογές από Γρεβενά, προς Σμίξη και Φιλιππαίους (δρόμος προς Σαμαρίνα). Μια επιλογή από Ήπειρο από το Δίστρατο.


Από Σμίξη
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ερχόμενοι από Γρεβενά στη διασταύρωση του Πολυνερίου αριστερά προς Σμίξη
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Από Φιλιππαίους (δρόμος προς Σαμαρίνα)
Ερχόμενοι από Γρεβενά στη διασταύρωση του Πολυνερίου δεξιά προς Αετιά, Φιλιππαίους στο δρόμο προς Σαμαρίνα.

Από Δίστρατο (Ήπειρος)
Από τον επαρχιακό δρόμο της Ηπείρου μέσω Διστράτου.