Κάρτα ημέρας

15,00 

Ημερήσια πρόσβαση στο ΕΧΚΒ

Παιδικό
Φοιτητικό
Κανονικό
+ 3,00 

Η μαγνητική κάρτα είναι επαναφορτιζόμενη και η αγορά απαιτείται μόνο για την πρώτη επίσκεψη.

Περιλαμβάνει πρόσβαση σε όλους τους ενεργούς αναβατήρες και τις πίστες που είναι διαθέσιμες για το κοινό την ημέρα της επίσκεψης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού για την ασφάλεια των χιονοδρόμων.

Τιμολογιακή πολιτική για παιδιά και φοιτητές

  • Παιδικό: για παιδιά 6-12 ετών
  • Φοιτητικό: για ανηλίκους άνω των 13 ετών και φοιτητές έως 25 ετών

Για την παραλαβή της κάρτας απαιτείται η επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Οι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου φοιτητές έως 25 ετών και ανήλικοι άνω των 13 ετών οφείλουν να παρουσιάζουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αποδεικτικό φοίτησης και αποδεικτικό ηλικίας.