Σημάνσεις στις πίστες στο ΕΧΚ Βασιλίτσας

Οι σημάνσεις στις πίστες υπάρχουν για να μας προειδοποίσουν για διάφορους κινδύνους, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον του ΧΚ. Είναι σημαντικό να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές καθώς μας προστατεύουν από ενδεχόμενα ατυχήματα. Όπως και στους δρόμους, ετσι και στις πίστες κινούμαστε με προσοχή και σεβασμό στους άλλους χιονοδρόμους. Όπου βρίσκουμε προειδοποιητικές σημάνσεις, ελαττωνουμε ταχύτητα και ελεγχουμε την κίνηση.

Σε κάθε αρχή πιστών υπάρχει και η διαβάθμιση δυσκολίας με το ανάλογο χρώμα. Διαλέγουμε την πίστα ανάλογα με την εμπειρία που έχουμε για να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσκολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΙΣΤΑ
Εδώ ελαττώνουμε ταχύτητα, και κοιτάμε δεξιά αριστερά για επερχόμενους χιονοδρόμους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΤΕΝΕΜΑ ΠΙΣΤΑΣ
Ελαττώνουμε ταχύτητα γιατί η πίστα στενεύει

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ!
Σε πλαγιές με μόνιμη επικινδυνότητα, σεβόμαστε και ενημερωνόμαστε από το δελτίο κάθε μέρα!

ΠΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ!
Όπου βλέπουμε αυτό το πανό ή πινακίδα δεν εισερχόμαστε στην πίστα!
Μπορεί για πολύ σοβαρούς λόγους να είναι κλειστή και η είσοδος μας σε αυτή να βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την ακεραιότητα μας!

ΑΡΓΑ!
Ξεκάθαρο το μήνυμα, συνήθως στις βάσεις των λιφτ όπου σχηματίζονται ουρές αλλά και στην πίστα αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τρίγωνο "κλεισίματος" χώρου
Συνήθως το σήμα που κάνουμε όταν έχουμε ατύχημα για να προστατέψουμε τον τραυματία, αλλά και τους διασώστες ή επίσης όταν γίνονται εργασίες στην πίστα.