ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

Οι χιονοστιβάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση μεγάλου επιπλέον βάρους σε πολύ συγκεκριμένα και απομονωμένα μέρη. Μόνο μικρές αυτοενεργοποιούμενες χιονοστιβάδες είναι πιθανόν να συμβούν.

ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
Στη βάση: 0 εκ.
Στη μέση: 10 εκ.
Στην κορυφή: 30 εκ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το χιονοδρομικό είναι κλειστό για το κοινό
Αναβατήρες
Σήμερα
Αύριο
Φίλιππος
Τριθέσιος εναέριος, μήκος: 1016μ, υψομ. διαφορά: 183μ
Εκτός λειτουργίας
Μ. Αλέξανδρος
Διθέσιος εναέριος, μήκος 913μ, υψομ. διαφορά: 315μ
Εκτός λειτουργίας
Ελιμεία
συρόμενος, μήκος: 1060μ, υψομ. διαφορά: 272μ
Εκτός λειτουργίας
Αρχαρίων 1
συρόμενος, μήκος: 170μ
Εκτός λειτουργίας
Συνδετικό (Αρχαρίων 2)
συρόμενος, μήκος: 360μ
Εκτός λειτουργίας
Μιγδάνης
συρόμενος, μήκος 800μ, υψομ. διαφορά: 224μ
Εκτός λειτουργίας
Τυμφαία
συρόμενος, μήκος: 980μ, υψομ. διαφορά: 296μ
Εκτός λειτουργίας
Πίστες
Σήμερα
Αύριο
1. Στρούγκα
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος:1040μ
Εκτός λειτουργίας
2. Γαλανή
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος:1060μ
Εκτός λειτουργίας
3. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος: 1680μ
Εκτός λειτουργίας
7. Λίμνες
πρόσβαση από αναβατήρα Μ. Αλέξανδρος
μήκος: 1850μ
Εκτός λειτουργίας
9. Συνδετική Ελιμείας
πρόσβαση από αναβατήρα Μ. Αλέξανδρος
μήκος: 700μ
Εκτός λειτουργίας
14. Δίστρατο
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1100μ, φωτιζόμενη
Εκτός λειτουργίας
15. Διάσελο
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1100μ, φωτιζόμενη
Εκτός λειτουργίας
10. Συνδετική διπλού
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1630μ
Εκτός λειτουργίας
12. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 2052μ
Εκτός λειτουργίας
16. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 2080, σκι περιπάτου
Εκτός λειτουργίας
23. Πίστα Αρχαρίων
πρόσβαση από αναβατήρα Αρχαρίων 1
βαθμός δυσκολίας: πολύ εύκολη
Εκτός λειτουργίας
24. Πίστα Αρχαρίων
πρόσβαση από αναβατήρα Αρχαρίων 2
βαθμός δυσκολίας: πολύ εύκολη
Εκτός λειτουργίας
19. Μιγδάνης
πρόσβαση από αναβατήρα Μιγδάνης
μήκος: 1200μ
Εκτός λειτουργίας
22. Στρατιώτης
πρόσβαση από αναβατήρα Τυμφαία
μήκος: 1600μ
Εκτός λειτουργίας