ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

Πιθανές μεμονωμένες περιπτώσεις ενεργοποίησης χιονοστιβάδων με επιπλέον μεγάλο βάρος σε συγκεκριμένες απότομες πλαγιές. Μεγάλες αυτοενεργοποιούμενες χιονοστιβάδες δεν αναμένονται.

ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
Στη βάση: 80 εκ.
Στη μέση: 100 εκ.
Στην κορυφή: 120 εκ.
Αναβατήρες
Σήμερα
Αύριο
Φίλιππος
Τριθέσιος εναέριος, μήκος: 1016μ, υψομ. διαφορά: 183μ
Εκτός λειτουργίας
Μ. Αλέξανδρος
Διθέσιος εναέριος, μήκος 913μ, υψομ. διαφορά: 315μ
Εκτός λειτουργίας
Ελιμεία
συρόμενος, μήκος: 1060μ, υψομ. διαφορά: 272μ
Εκτός λειτουργίας
Αρχαρίων 1
συρόμενος, μήκος: 170μ
Εκτός λειτουργίας
Συνδετικό (Αρχαρίων 2)
συρόμενος, μήκος: 360μ
Εκτός λειτουργίας
Μιγδάνης
συρόμενος, μήκος 800μ, υψομ. διαφορά: 224μ
Εκτός λειτουργίας
Τυμφαία
συρόμενος, μήκος: 980μ, υψομ. διαφορά: 296μ
Εκτός λειτουργίας
Πίστες
Σήμερα
Αύριο
1. Στρούγκα
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος:1040μ
Λειτουργεί κανονικά
2. Γαλανή
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος:1060μ
Λειτουργεί κανονικά
3. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Φίλιππος
μήκος: 1680μ
Λειτουργεί κανονικά
7. Λίμνες
πρόσβαση από αναβατήρα Μ. Αλέξανδρος
μήκος: 1850μ
Λειτουργεί κανονικά
9. Συνδετική Ελιμείας
πρόσβαση από αναβατήρα Μ. Αλέξανδρος
μήκος: 700μ
Λειτουργεί κανονικά
14. Δίστρατο
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1100μ, φωτιζόμενη
Λειτουργεί κανονικά
15. Διάσελο
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1100μ, φωτιζόμενη
Λειτουργεί κανονικά
10. Συνδετική διπλού
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 1630μ
Λειτουργεί κανονικά
12. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 2052μ
Εκτός λειτουργίας
16. Δρόμος
πρόσβαση από αναβατήρα Ελιμεία
μήκος: 2080, σκι περιπάτου
Λειτουργεί κανονικά
23. Πίστα Αρχαρίων
πρόσβαση από αναβατήρα Αρχαρίων 1
βαθμός δυσκολίας: πολύ εύκολη
Λειτουργεί κανονικά
24. Πίστα Αρχαρίων
πρόσβαση από αναβατήρα Αρχαρίων 2
βαθμός δυσκολίας: πολύ εύκολη
Εκτός λειτουργίας
19. Μιγδάνης
πρόσβαση από αναβατήρα Μιγδάνης
μήκος: 1200μ
Εκτός λειτουργίας
22. Στρατιώτης
πρόσβαση από αναβατήρα Τυμφαία
μήκος: 1600μ
Εκτός λειτουργίας