ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εκδοτήρια Α
Στη βάση του τριπλού
Δε λειτουργεί
Εκδοτήρια Β
Στη βάση της Ελιμείας
Δε λειτουργεί
Καφέ / Σαλέ
Δε λειτουργεί
Ενοικιάσεις
εξοπλισμού
Δε λειτουργεί
Σχολές Σκι
Δε λειτουργεί
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το χιονοδρομικό είναι κλειστό για το κοινό