Τα πρώτα λυόμενα

  • Τοποθετήθηκαν στην θέση “Άσπρες Πέτρες” δύο λυόμενα προκατασκευασμένα ξύλινα κτίσματα, δωρεά του Διστρατιώτη Επιχειρηματία Δημητρίου Μάϊπα.
  • H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτεί με 2.000.000 δραχμές ως προκαταβολή, για την κατασκευή του σημερινού ΣΑΛΕ Βασιλίτσας και του χώρου στάθμευσης.