Η ιστορία του ΕΧΚ Βασιλίτσας

H Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτεί με 12.500.000 δραχμές την εγκατάσταση του συρόμενου αναβατήρα Ελιμεία, μήκους 1.060 μέτρων και πέντε (5) πιστών, στην θέση «ΜΠΟΤΣΙΑ» Βασιλίτσας.