Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του. Διαβάστε αναλυτικά στους συνδέσμους παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  Έγκριση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

  Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του αναφέρεται στην με αρ.πρωτ.858/31η/6ο/12-10-2022 Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης (ΕΔ) του Ε.Χ.Κ.Β. σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, δώδεκα (12) υπαλλήλων της ΣΟΧ1/933/31-10-2022 ανακοίνωσης  και των έλεγχο των δικαιολογητικών της . Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο πρόεδρος ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  1.Την έγκριση τουΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του «Ε. Χ. Κ. Βασιλίτσας»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δείτε ΕΔΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ιστοσελίδα ΑΣΕΠ)