ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

Οι χιονοστιβάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση μεγάλου επιπλέον βάρους σε πολύ συγκεκριμένα και απομονωμένα μέρη. Μόνο μικρές αυτοενεργοποιούμενες χιονοστιβάδες είναι πιθανόν να συμβούν.