Εφαρμογές κινητών - Υποστήριξη χρηστών

Υποστήριξη χρηστών σχετικά με την εφαρμογή του ΕΧΚΒ για κινητές συσκευές τεχνολογίας android και ios.

Για προβλήματα, αναφορά σφαλμάτων και γενικότερα δυσλειτουργία των τομέων μπορείτε να επικοινωνείτε με email απευθείας με τον προγραμματιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exkbapps@diataxis.tech

Για βοήθεια στη χρήση και επεξήγηση των συμβόλων μπορείτε να συμβουλεύεστε τις δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης. Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική γραμματεία του ΕΧΚΒ.

Για υποστήριξη σχετικά με τις κάρτες χιονοδρομίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του ΕΧΚΒ, στους αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται στη σελίδα «Επικοινωνία» της εφαρμογής και στην ιστοσελίδα.