Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του.

Διαβάστε αναλυτικά στους συνδέσμους παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ