Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του. Διαβάστε αναλυτικά στους συνδέσμους παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ