Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης της τροχαλίας άφιξης του αναβατήρα Φίλιππος.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης της τροχαλίας άφιξης του αναβατήρα Φίλιππος, συντάχθηκε η τεχνική έκθεση επισκευών και καταλληλόλητας από τους μηχανολόγους. Εντός της επόμενης εβδομάδος προγραμματίστηκε η επανατοποθέτησή της και ο έλεγχος λειτουργίας του αναβατήρα Φίλιππος.