Επέκταση και αντικατάσταση όλων των μέσων πυρόσβεσης και εγκατάσταση, σύγχρονου πλήρους συστήματος ανίχνευσης και πυρόσβεσης στο σταθμό μέσης τάσης

Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, πραγματοποιήθηκε επέκταση και αντικατάσταση όλων των μέσων πυρόσβεσης καθώς και η εγκατάσταση, για πρώτη φορά, σύγχρονου πλήρους συστήματος ανίχνευσης και πυρόσβεσης στο σταθμό μέσης τάσης του Χ/Κ, σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ταυτόχρονα παραλάβαμε σύγχρονες στολές εργασίας εξωτερικού χώρου, οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζόμενους του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας για την προστασία τους στις δύσκολες καιρικές συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.