ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)Ετήσιος έλεγχος (Ε1) μαγνητοεπαγωγικός έλεγχος συρματόσχοινων των αναβατήρων του Ε.Χ.Κ.Β. : ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΙΜΕΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΒΑΒΥ, ΜΙΓΔΑΝΗΣ και ΤΥΜΦΑΙΑ & 2)Έλεγχος πενταετίας (Ε2) των εναέριων αναβατήρων ΦΙΛΙΠΠΟΣ και Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ε.Χ.Κ.Β. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας  διακηρύσσει τη Δημόσια Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: 1.Ετήσιος έλεγχος (Ε1) μαγνητοεπαγωγικόςΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης της τροχαλίας άφιξης του αναβατήρα Φίλιππος.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης της τροχαλίας άφιξης του αναβατήρα Φίλιππος, συντάχθηκε η τεχνική έκθεση επισκευών και καταλληλόλητας από τους μηχανολόγους. Εντός της επόμενης εβδομάδος προγραμματίστηκε η επανατοποθέτησή της και ο έλεγχος λειτουργίας του αναβατήρα Φίλιππος.

Επέκταση και αντικατάσταση όλων των μέσων πυρόσβεσης και εγκατάσταση, σύγχρονου πλήρους συστήματος ανίχνευσης και πυρόσβεσης στο σταθμό μέσης τάσης

Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, πραγματοποιήθηκε επέκταση και αντικατάσταση όλων των μέσων πυρόσβεσης καθώς και η εγκατάσταση, για πρώτη φορά, σύγχρονου πλήρους συστήματος ανίχνευσης και πυρόσβεσης στο σταθμό μέσης τάσης του Χ/Κ, σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ταυτόχρονα παραλάβαμε σύγχρονες στολές εργασίας εξωτερικού χώρου,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶