Ανακοίνωση λειτουργίας από 17/3/2023

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το πρωί (16/3/2023) στις 10:30, έγινε σημαντική βλάβη λειτουργίας στον αναβατήρα Φίλιππο (τριπλό), η οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τεχνικά να αποκατασταθεί άμεσα. Έως την αποκατάσταση της βλάβης ο Φίλιππος θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για την ασφάλεια των χιονοδρόμων. Η μετάβαση στην πίστα του Μ. Αλέξανδρου (λίμνες), η οποία θα είναι διαθέσιμη στους χιονοδρόμους, θα γίνεται από τον διάδρομο της Ελιμείας και για όσο χρονικό διάστημα το χιόνι είναι επαρκές σε αυτόν.