Δωρεάν βόλτα σε μαθητές

Η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα την παροχή δωρεάν βόλτας με τους αναβατήρες του Ε.Χ.Κ.Β. στους μαθητές και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Περιφέρειας Ηπείρου που θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική σχολική εκδρομή τις καθημερινές ημέρες στο Ε.Χ.Κ.Β. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τουλάχιστον 2 μέρες πριν την επίσκεψη της κάθε σχολικής μονάδας στο τηλέφωνο του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας 2462353530 και ώρες 9:00πμ και 14:00μμ.