Εκπαίδευση υπαλλήλων του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας στο αντικείμενο της διάσωσης και απεγκλωβισμού από εναέριους αναβατήρες

Με βάση το υπ. αριθ. 1096 / 29-11-2022 έγγραφο της Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εγκρίνεται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος/ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων/ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών (Αριθ. Πρωτ. 74567 Φ. 400.20) η συμμετοχή των υπαλλήλων της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας. Την εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός των υπαλλήλων του Κέντρου και τα μέλη της εθελοντικής ομάδας διάσωσης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5η/12/2022 στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας.

Επικεφαλής για την υλοποίηση της ανωτέρω εκπαίδευσης έχει οριστεί ο Πυρονόμος (10642) Δρουμπούρας Πασχάλης από την 8η Ε.Μ.Α.Κ.

Η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών και κυρίως  την 8η Ε.Μ.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ι. Καραγιάννης