Δημοσίευση πρόσκλησης σύμβασης για τη νέα χιονοδρομική περίοδο Ιατρού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ανακοινώνει

την σύναψη σύμβασης έργου, με ελεύθερο επαγγελματία Ιατρό ειδικότητος Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή  Ειδικής Παθολογίας, που θα αναλάβει την παροχή πρώτων βοηθειών στα ιατρεία που διαθέτει ο φορέας στο πεδίο δραστηριοτήτων του στη Βασιλίτσα, κατά την χρονική περίοδο από 07 Δεκεμβρίου 2022 έως και  06 Απριλίου 2023 .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν από 04 Νοεμβρίου 2022 έως από 14 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι τις 14:00, στα γραφεία του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας Διοικητήριο «Κ.Ταλιαδούρη» 2ος ορ. γραφείο 414,  σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:

1ον Τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση  μέλους του Ιατρικού Συλλόγου)   με τα τυπικά προσόντα τους

2ον Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Για την Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ.Β.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                  Δημήτριος Καραγιάννης