Εκπαίδευση υπαλλήλων του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας στο αντικείμενο της διάσωσης και απεγκλωβισμού από εναέριους αναβατήρες

Με βάση το υπ. αριθ. 1096 / 29-11-2022 έγγραφο της Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εγκρίνεται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος/ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων/ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών (Αριθ. Πρωτ. 74567 Φ. 400.20) η συμμετοχή των υπαλλήλων της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας. Την εκπαίδευσηΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  Έγκριση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

  Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του αναφέρεται στην με αρ.πρωτ.858/31η/6ο/12-10-2022 Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης (ΕΔ) του Ε.Χ.Κ.Β. σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, δώδεκα (12) υπαλλήλων της ΣΟΧ1/933/31-10-2022 ανακοίνωσης  και των έλεγχο των δικαιολογητικών της . Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο πρόεδρος ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  1.Την έγκριση τουΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του «Ε. Χ. Κ. Βασιλίτσας»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δείτε ΕΔΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ιστοσελίδα ΑΣΕΠ)  

Δημοσίευση πρόσκλησης σύμβασης για τη νέα χιονοδρομική περίοδο Ιατρού του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης έργου, με ελεύθερο επαγγελματία Ιατρό ειδικότητος Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή  Ειδικής Παθολογίας, που θα αναλάβει την παροχή πρώτων βοηθειών στα ιατρεία που διαθέτει ο φορέας στο πεδίο δραστηριοτήτων του στη Βασιλίτσα, κατά την χρονική περίοδο από 07 Δεκεμβρίου 2022 έως και  06 Απριλίου 2023 . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶