Καθορισμός τιμών εισιτηρίων και ετήσιων καρτών χειμερινής σεζόν 2021-2022

Δείτε τις τιμές των  εισιτηρίων και ετήσιων καρτών της  χειμερινής σεζόν 2021-2022  στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ: Ψ6ΛΜ469ΗΦ9-Ψ39