Οι ετήσιες κάρτες για την χειμερινή περίοδο 2020-2021, ισχύουν και για την χρονική περίοδο 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

 

 

Γρεβενά, 14-04-2021

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Όπως είναι σε όλους γνωστό η πανδημία του COVID-19 έπληξε και τις δραστηριότητες των χειμερινών αθλημάτων στα Χιονοδρομικά Κέντρα της πατρίδας μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας και του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας για την χιονοδρομική περίοδο 2020-2021.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός και το ότι πολλοί φίλοι μας χιονοδρόμοι είχαν προμηθευτεί τις ετήσιες κάρτες για την χειμερινή περίοδο 2020-2021 η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας στην από με α.α.10η/2ο/09-04-2021 Πράξη της, με θέμα: Δικαίωμα Χρήσης των κατόχων ετήσιων καρτών της χειμερινής περιόδου 2020-2021 και για την επόμενη χειμερινή περίοδο (ΑΔΑ: 6ΒΑΛ469ΗΦ9-ΗΜΤ), μετά από την εισήγηση του προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως οι κάτοχοι των ως άνω καρτών να μπορούν να κάνουν χρήση αυτών και για την χρονική περίοδο 2021-2022, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Αυτονόητο είναι ότι το ίδιο ισχύει και για όσους κατέβαλλαν το τίμημα για την αγορά της κάρτας αλλά δεν την παρέλαβαν από τα γραφεία μας.
Οι τιμές των ετήσιων καρτών και των εισιτηρίων για την νέα χιονοδρομική περίοδο καθώς και για την εκπτωτική περίοδο θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Ευχόμαστε σε όλους καλή υγεία και καλή αντάμωση τον ερχόμενο χειμώνα στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού μας Κέντρου.
 
Για την Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ.Β.
 
Ο Πρόεδρος
 
Καραγιάννης Δημήτριος