Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος: Αναψυκτήριο - Ενοικιάσεις ειδών χιονοδρομίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9F%CE%A5469%CE%97%CE%A69-%CE%A6%CE%97%CE%A5?inline=true