ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- ΚΑΡΤΩΝ 2020-21

Καθορισμός τιμών εισιτηρίων και ετήσιων καρτών χειμερινής σεζόν 2020-2021.

Oι τιμές των ημερήσιων εισιτηρίων ορίζονται ως εξής : Σαββατοκύριακα και αργίες 13,00€ για τους ενήλικες, 10,00€ για τους ανήλικους και φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικού πάσου εν ισχύ  και 8,00€ για τα παιδιά από 6 έως 12ετών. Καθημερινές 10,00€ για τους ενήλικες, 8,00€ για τους ανήλικους και φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικού πάσου εν ισχύει  και 5,00€ για τα παιδιά από 6 έως 12ετών. Το εισιτήριο για απλή βόλτα με τους εναέριους αναβατήρες ορίζεται στο ποσό των 5,00 € την φορά. Οι ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 150,00€, φοιτητές και ανήλικοι 115,00€, παιδιά από 6-12 ετών 90,00€. Στην εκπτωτική περίοδο, η οποία καθορίζεται από τις 1/10/2020 έως 20/10/2020, οι τιμές για τις ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 110,00€, φοιτητές και ανήλικοι 90,00€, παιδιά από 6–12 ετών 50,00€. Για τους κατόχους καρτών της χειμερινής περιόδου 2019-2020  με  έκπτωση  (σε σχέση με τις τιμές της περσινής χειμερινής περιόδου)  οι τιμές για τις ετήσιες κάρτες καθορίζονται ως εξής: Ενήλικες 100,00€, φοιτητές και ανήλικοι 80,00€, παιδιά από 6–12 ετών 45,00€ με την ένδειξη πάντα της παλιάς κάρτας.

Η τιμή της μαγνητικής κάρτας ορίζεται στα 3,00€ και δεν επιστρέφεται.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A3%CE%A9469%CE%97%CE%A69-%CE%A1%CE%98%CE%A9?inline=true