ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ-ΕΝΟΙΚ.ΕΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Δείτε/Κατεβάστε την αναλυτική διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%94%CE%9C469%CE%97%CE%A69-%CE%9D%CE%9E4?inline=true