Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις α) Του π.δ. 19/1991, (Α΄ 7) «Ίδρυση Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας». β) Του π.δ. 218/2006 (Α΄ 220) «Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας». γ) Του π.δ. 53/1998 (Α΄ 53) «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». δ) Του άρθρου 6 του ν. 423/1976ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ⟶