ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΜ-ΠΑΓ ΕΧΚ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ