ΠΙΣΤΕΣ

1

ΤΡΙΘEΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (ΦIΛΙΠΠΟΣ)

Μήκος: 1016m – Υψομετρική διαφορά: 183m | (1642m – 1825m)

  Στρούγκα / Μήκος : 1040m

Τοποθεσία: Στην αριστερή πλευρά του τριθέσιου αναβατήρα

  Γαλανή / Mήκος : 1060m 

Τοποθεσία : Στην δεξιά πλευρά του τριθέσιου αναβατήρα

  Δρόμος / Mήκος : 1680m 

Τοποθεσία : Η περιφερειακή πίστα του τριθέσιου

      

 

 

2

ΔΙΘEΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (Μ.ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ) 

Μήκος: 913m– Υψομετρική διαφορά: 315m | (1800m – 2115m)

  Πηγές / Μήκος : 1060m
  Δίας (Αθλητική Πίστα) / Mήκος : 1000m 
  Λίμνες / Mήκος : 1850m 

Τοποθεσία : Η περιφερειακή πίστα του τριθέσιου

  Δίστρατο / Μήκος : 1630m

Τοποθεσία : συνδέει τον διθέσιο αναβατήρα με τον αναβατήρα Ελιμεία

 

     

 

 

3

ΣΥΡOΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (ΕΛΙΜΕIΑ)  

Μήκος: 1060m – Υψομετρική διαφορά: 272m | (1788m – 2060m)

  Συνδετική / Μήκος : 700m

Τοποθεσία : συνδέει τον αναβατήρα ελιμεία με την βάση του διθέσιου 

  Ελίμεια 1 / Mήκος : 1100m 
  Ελίμεια 2 / Mήκος : 1100m 
  Δάσος / Μήκος : 2052m
  Δρόμος / Μήκος : 2080m

Τοποθεσία : Παράλληλη με τον δρόμο που συνδέει την βάση του συρόμενου με τον τριθέσιο αναβατήρα

  

 

 

4

ΣΥΡOΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (ΜΙΓΔAΝΗΣ)  

Μήκος: 800m – Υψομετρική διαφορά: 224m | (1810m – 2034m)

  Μιγδάνης / Μήκος : 850m 

 

 

5

ΣΥΡOΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (ΤΥΜΦΑIΑ)

Μήκος: 1016m – Υψομετρική διαφορά: 183m | (1642m – 1825m)

  Αννίτσα (Αθλητική Πίστα) / Μήκος : 920m
  Σαμαρίνα / Mήκος : 1020m 
  Στρατιώτης / Mήκος : 1080m 

 

 

 

 

6

BABY LIFT

Πίστες εκμάθησης για αρχάριους

  Baby Lift 1 / Μήκος :360m
  Baby Lift 2 / Mήκος : 170m 

 

7

ΣΥΡOΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤHΡΑΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ)

Συνδετικός για Γομάρα & Εκμάθησης Αρχαρίων

  Baby Lift 1 / Μήκος :360m

 

 

 

  ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ

 ΔΥΣΚΟΛΗ

 ΕΥΚΟΛΗ

 ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ