Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος: Αναψυκτήριο – Ενοικιάσεις ειδών χιονοδρομίας