Επιτροπή διοίκησης

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας διοικείται από επιτροπή διοίκησης:

Δημήτρης Ι. Καραγιάννης, Πρόεδρος

Ιωάννης Μπαϊνέτας, Αντιπρόεδρος

Μαρία-Ιωάννα Τριγώνη, Γραμματέας

Ιωάννης Βραβοσίνος, Ταμίας

Κωνσταντίνος Παγανιάς, Έφορος

Σωτηρία Τσουλτσίδου, μέλος

Στέργιος Παπαστέργιος, μέλος