ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ